Thẩm định danh sách viên chức GD&ĐT đề nghị phê duyệt hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Lượt xem: 408
Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Phòng Nội vụ tổ chức thẩm định danh sách viên chức đề nghị phê duyệt hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, đợt 01 năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022).

Theo quy định, viên chức đang công tác tại các đơn vị trường học thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biết khó khăn được hưởng các chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP (phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác), tổng số kinh phí thẩm định đợt 1 năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND huyện là: Trên 18 tỷ 775 triệu 942 nghìn đồng Trong đó. Phụ cấp thu hút 70%: 385 người, số tiền là: 6.096.346.056 đồng. Phụ cấp công tác lâu năm: 738 người, số tiền là: 4.117.552.000 đồng. Phụ cấp ưu đãi theo nghề: 1.034 người, số tiền là: 7.810.993.311 đồng. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 03 người, với số tiền là: 44.700.000 đồng. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc chuyển vùng công tác: 08 người, với số tiền là: 406.350.938 đồng.

Việc thẩm định danh sách đề nghị phê duyệt đối với các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện được thực hiện hằng năm (02 đợt/năm) nhằm đảm bảo tính kịp thời và đảm bảo các chế độ đúng theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

 

Phòng Nội vụ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1