Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 4597
Tên cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3840 234
Fax: 0212 3840 312
Email: vpubnd.yenchau@sonla.gov.vn hoặc vanphongyc@gmail.com
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Lò Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:0212 3 840 125
DĐ:0912555178
Email banxdyenchau@gmail.com
 
   
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Lừ Thị Hiền
Ngày, tháng, năm sinh 30/07/1974
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:0212 3 840 168
DĐ:0973 779 085
Email hienlt.yenchau@sonla.gov.vn

 
anh tin bai

 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Trương Thế Anh
Ngày, tháng, năm sinh 10/8/1979
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 138
DĐ: 0919724318
Email anhtt.yenchau@sonla.gov.vn

   
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Hoàng Thị Thương
Ngày, tháng, năm sinh 05/10/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 899
DĐ:0944886389
Email thuonght.yenchau@sonla.gov.vn

 
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Hằng
Ngày, tháng, năm sinh 29/03/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 179
DĐ: 084 386 3349
Email hanght.yenchau@sonla.gov.vn
    
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Lìa Thị Pạn
Ngày, tháng, năm sinh 10/3/1994
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0326 607 855
Email  panlt.yenchau@sonla.gov.vn

   
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Lường Thị Giang
Ngày, tháng, năm sinh 03/12/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 899
DĐ:0977 293 127
Email gianglt.yenchau@sonla.gov.vn

   
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 25/6/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0973777812
Email hungnm.yenchau@sonla.gov.vn

 
anh tin bai

 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Tráng Lao Tranh
Ngày, tháng, năm sinh 09/10/1991
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0987.766.465
Email tranhtl.yenchau@sonla.gov.vn

   
KẾ TOÁN
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 02/3/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:0212 3 840813
DĐ:0985 218 393
Email

 
 
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lừ Văn Châu
Ngày, tháng, năm sinh 22/01/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3840 234
DĐ: 0942908816
Email  
   
KẾ TOÁN
Họ và tên Vũ Tuyết Mai
Ngày, tháng, năm sinh 06/11/1989
Dân tộc Mường
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0984208489
Email maivt.yenchau@sonla.gov.vn

 
 
BẢO VỆ
Họ và tên Mè Đình Hiệp
Ngày, tháng, năm sinh 29/08/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0383668677
Email  
 
 
PHỤC VỤ
Họ và tên Đỗ Hằng Nga
Ngày, tháng, năm sinh 24/10/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0969004808
Email  

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1