CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
125/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 09/03/2023
Lượt xem:48
2DT
Ngày bắt đầu: 06/12/2022
Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lượt xem:16
32368/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 07/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:19
4100/VHTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lượt xem:16
5142/KTHT
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 26/10/2022
Lượt xem:22
6DT
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:28
72017/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:23
82601/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:14
9DT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:36
10118/PNV
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/08/2022
Lượt xem:16
11DT
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 22/06/2022
Lượt xem:40
12DT
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:31
1329/TTTT-VH
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:48
14DT
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:62
1519/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2022
Ngày kết thúc: 10/03/2022
Lượt xem:53
1623/PNV
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 27/02/2022
Lượt xem:70
1723/DT
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:53
18241/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:49
19DT
Ngày bắt đầu: 05/01/2022
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:59
20DT Tết nguyên đán
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:56
21DT ngày lễ lớn
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:56
22DT
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:68
23DT
Ngày bắt đầu: 02/11/2021
Ngày kết thúc: 06/11/2021
Lượt xem:74
24DT
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 03/11/2021
Lượt xem:51
25DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:80
26DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:60
27DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:57
28DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:69
29DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:51
30DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:64
31DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:73
3238/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:82
33150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:92
3404/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:99
35DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:88
36249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:90
372279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:78
382131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:90
3901-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:91
401915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:76
411902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:86
42839/SCT-QLNL
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:96
43DT
Ngày bắt đầu: 06/05/2020
Ngày kết thúc: 11/06/2020
Lượt xem:92
44 892/UBND-YT
Ngày bắt đầu: 01/06/2020
Ngày kết thúc: 02/06/2020
Lượt xem:100
45DT
Ngày bắt đầu: 16/04/2020
Ngày kết thúc: 21/04/2020
Lượt xem:107
46DT
Ngày bắt đầu: 15/04/2020
Ngày kết thúc: 17/04/2020
Lượt xem:126
47/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Ngày kết thúc: 04/01/2020
Lượt xem:127
48/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 03/01/2020
Lượt xem:127
49 1860/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 04/07/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:203
50DT
Ngày bắt đầu: 25/12/2019
Ngày kết thúc: 28/12/2019
Lượt xem:113
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 2,112
  • Trong tuần: 6,256
  • Tất cả: 1,064,286
Đăng nhập