CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11694/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Lượt xem:
21907/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 30/08/2023
Ngày kết thúc: 31/08/2023
Lượt xem:
3DT
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:
4913/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:
5DT
Ngày bắt đầu: 16/05/2023
Ngày kết thúc: 17/05/2023
Lượt xem:
630/VHTT
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:
7828/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 28/04/2023
Lượt xem:
8DT
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 25/04/2023
Lượt xem:
939/KTHT
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 25/04/2023
Lượt xem:
1025/TB-UBND
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 09/03/2023
Lượt xem:
11DT
Ngày bắt đầu: 06/12/2022
Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lượt xem:
122368/UBND-TTr
Ngày bắt đầu: 07/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:
13100/VHTT
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lượt xem:
14142/KTHT
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 26/10/2022
Lượt xem:
15DT
Ngày bắt đầu: 07/09/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:
162017/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:
172601/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:
18DT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:
19118/PNV
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/08/2022
Lượt xem:
20DT
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 22/06/2022
Lượt xem:
21DT
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:
2229/TTTT-VH
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:
23DT
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:
2419/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2022
Ngày kết thúc: 10/03/2022
Lượt xem:
2523/PNV
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 27/02/2022
Lượt xem:
2623/DT
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:
27241/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/02/2022
Lượt xem:
28DT
Ngày bắt đầu: 05/01/2022
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:
29DT Tết nguyên đán
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
30DT ngày lễ lớn
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
31DT
Ngày bắt đầu: 01/11/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:
32DT
Ngày bắt đầu: 02/11/2021
Ngày kết thúc: 06/11/2021
Lượt xem:
33DT
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 03/11/2021
Lượt xem:
34DT chức năng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:
35DT Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu: 07/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:
36DT
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:
37DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:
38DT
Ngày bắt đầu: 02/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:
39DT
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:
40DT
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:
4138/VHTT
Ngày bắt đầu: 23/04/2021
Ngày kết thúc: 28/04/2021
Lượt xem:
42150/UBND-TTVH
Ngày bắt đầu: 21/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:
4304/NV
Ngày bắt đầu: 06/01/2021
Ngày kết thúc: 07/01/2021
Lượt xem:
44DT
Ngày bắt đầu: 31/12/2020
Ngày kết thúc: 06/01/2021
Lượt xem:
45249/TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/10/2020
Ngày kết thúc: 31/12/2020
Lượt xem:
462279/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 28/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:
472131/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 02/12/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:
4801-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 09/11/2020
Lượt xem:
491915/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 31/10/2020
Lượt xem:
501902/SGTVT-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/07/2020
Ngày kết thúc: 25/08/2020
Lượt xem:
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,335
  • Trong tuần: 1,335
  • Tất cả: 1,726,485
Đăng nhập