• CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐIỆN THẮP SÁNG NÔNG THÔN CỦA BẢN MO CHÀO MỪNG, KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890- 19/5/2022)

    Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022 tập thể BTV Đảng ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Chiềng Sàng đã tố chức công bố Lễ khánh thành về công trình xây dựng đường điện thắp sáng nông thôn của bản Mo. Đây là công trình mang ý nghĩa hết sức quan trọng để chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã; Ban chi ủy, cho bộ bản Mo sau khi tiếp thu Nghị quyết và kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã. Đã tiến hành họp cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Ban quản lý thôn bản xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện họp bàn với toàn thể bàn con nhân dân về kế hoạch xây dựng đường thắp sáng nông thôn của bản Mo và được cán bộ đảng viên và bà con nhân dân đồng tình ủng hộ 100% để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay diện mạo đường làng, ngõ xóm của bản đều có ánh điện thắp sáng, đường xá đi lại rất thuận tiện. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo không còn trộm cắp như thời trước nữa. Từ đó góp phần xây dựng phát triển kinh tế văn hóa – xã hội của bản đời sống của bàn con được nâng lên hộ nghèo giảm còn 0,07%.

  • TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ CHIỀNG SÀNG CÔNG BỐ LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐIỆN THẮP SÁNG NÔNG THÔN CỦA BẢN BÚNG MO CHÀO MỪNG, KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890- 19/5/2022)

    Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2022 tập thể BTV Đảng ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Chiềng Sàng đã tố chức công bố Lễ khánh thành về công trình xây dựng đường điện thắp sáng nông thôn của bản búng Mo. Đây là công trình mang ý nghĩa hết sức quan trọng để chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã; Ban chi ủy, cho bộ bản Búng Mo sau khi tiếp thu Nghị quyết và kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã. Đã tiến hành họp cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Ban quản lý thôn bản xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện họp bàn với toàn thể bàn con nhân dân về kế hoạch xây dựng đường thắp sáng nông thôn của bản Búng Mo và được cán bộ đảng viên và bà con nhân dân đồng tình ủng hộ 100% để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay diện mạo đường làng, ngõ xóm của bản đều có ánh điện thắp sáng, đường xá đi lại rất thuận tiện. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo không còn trộm cắp như thời trước nữa. Từ đó góp phần xây dựng phát triển kinh tế văn hóa – xã hội của bản đời sống của bàn con được nâng lên hộ nghèo giảm còn 0,10%.

  1 
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 225
  • Tất cả: 3,604
Đăng nhập