Ban Thường vụ Đảng ủy xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Lày
Ngày, tháng, năm sinh 08/11/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0917 317 567
Email
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Họ và tên Hoàng Văn Xuân
Ngày, tháng, năm sinh 5/11/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0356 380 205
Email
PHÓ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lường Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 31/5/1971
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0367 556 082
Email luongvancuong082@gmail.com
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Lò Văn Bánh
Ngày, tháng, năm sinh 12/7/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:037 253 3612
Email banhcsyc@gmail.com
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
Họ và tên Hoàng Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 04/7/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0363540482
Email hoangsontp.1976@gmail.com

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 43
  • Tất cả: 4,140
Đăng nhập