Lượt xem: 11

Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 23/9/2021 của Huyện ủy Yên Châu về tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 23/9/2021 của Huyện ủy Yên Châu về tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 23/9/2021 của Huyện ủy Yên Châu về tuyên truyền, quán triệt phổ biến Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
















Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 4,972
  • Tất cả: 668,133