Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 80/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về