Kéo dài thời hạn áp dụng đối với 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 06/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 11/08/2021
Trích yếu nội dung Kéo dài thời hạn áp dụng đối với 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về