Lượt xem: 903

Tổ chức bộ máy Xã Sặp Vạt

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lưu Thủy Ngư
Ngày, tháng, năm sinh 15/03/1968
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Caocấp
Số điện thoại CQ:0212.8 579 555
DĐ:034.7.868.869
Email thuynguduttyc@gmail.com

 
PHÓ BÍ THƯ
Họ và tên Lò Thị Vanh
Ngày, tháng, năm sinh 15/07/1969
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01665862859
Email  
 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Mè Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 19/09/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0985527196
Email  
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Họ và tên Quàng Văn Kẻo
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1970
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0916834002
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Quàng Văn Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0393770127
Email quangvanbuongpct.1973@gmail.com
 
CHỦ TỊCH MTTQ
Họ và tên Quàng Văn Việt
Ngày, tháng, năm sinh 17/02/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0379316156
Email  
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Quàng Văn Bình
Ngày, tháng, năm sinh 06/04/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0345197154
Email  
   
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Quàng Văn Khồ
Ngày, tháng, năm sinh 29/03/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Sơ cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0987900156
Email  
 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Quàng Văn Thưởng
Ngày, tháng, năm sinh 22/10/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0374910799
Email quangvanthuongdc@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 
Họ và tên Lò Thị Le
Ngày, tháng, năm sinh 19/06/1969
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0358065589
Email  
 
 KẾ TOÁN
Họ và tên Quàng Thị Minh Thái
Ngày, tháng, năm sinh 05/02/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0916773298
Email  
 
CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
Họ và tên Lò Văn Thành
Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0333878483
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lò Văn Long
Ngày, tháng, năm sinh 22/02/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0367559007
Email lovanlong88@gmail.com
 
CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - TBXH
Họ và tên Phan Thị Yến
Ngày, tháng, năm sinh 13/02/1994
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0975 338 059
Email phanyensonla@gmail.com
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG CẤP ỦY
Họ và tên Lò Thị Giang
Ngày, tháng, năm sinh 22/07/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0978038125
Email logiangsv123@gmail.com 
   
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Mè Thị Tình
Ngày, tháng, năm sinh 11/11/1995 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0366416895
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Lừ Văn Hòa
Ngày, tháng, năm sinh 07/05/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982868866
Email  
 
 CÔNG CHỨC BCĐ 68
Họ và tên Hoàng Văn Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh 21/07/1984 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01674917483
Email hoanghanhsv@gmail.com
 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
Họ và tên Mè Văn Thưởng
Ngày, tháng, năm sinh 14/12/1968
Dân tộc Thái 
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0333 644 325
Email methuongchiengkhoi@gmail.com 
 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NLN
Họ và tên Hoàng Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 11/04/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0973570221
Email hoangquyetnl81@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lò Văn Việt
Ngày, tháng, năm sinh 24/07/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0385020675
Email  
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Tếnh Láo Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh 03/3/1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0975 920 161
Email  

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 2,598
  • Tất cả: 553,876