QĐ. Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 133/QD-UBND
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 133 công bố Chỉ số hài lòng của người dân.pdf