Về việc thành lập Tổ tư vấn, tổ giúp việc xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 1426/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Tổ tư vấn, tổ giúp việc xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1426-qd-thanh-lap-to-tu-van-bo-phan-giup-viec-du-an-tai-ban-to-buong-lp.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
SỞ NỘI VỤ