QĐ. Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1445/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày hiệu lực 28/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ. Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1445-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau.pdf