Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 430/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 430-qd-phe-duyet-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien.pdf
danh-sach-du-dk-thu-vien-thiet-bi.pdf
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-khoi-mam-non_0001..pdf
ds-du-dieu-kien-khoi-thcs-1.pdf
ds-du-dieu-kien-khoi-tieu-hoc.pdf
ds-thi-sinh-khong-du-dieu-kien.pdf
Cơ quan ban hành