Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 278/BC-UBND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-278.pdf.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG