Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân Tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 12/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2017
Ngày hiệu lực 18/11/2017
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân Tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về