Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2018
Ngày hiệu lực 04/07/2018
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về