Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 1524/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về