Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 và Nghị quyết số 77/2017/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2016 - 2018
Số ký hiệu văn bản 28/BC-HĐND
Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Trích yếu nội dung Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 và Nghị quyết số 77/2017/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2016 - 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Quản Thị Dung
Tài liệu đính kèm 28-KQ giám sát NQ 115.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG