V/v thông báo khoản hộp thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn
Số ký hiệu văn bản 147/TTCNTT
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung V/v thông báo khoản hộp thư điện tử công vụ @sonla.gov.vn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Đức Quang
Tài liệu đính kèm Tải về