Đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Nhân dân năm 2021
Số ký hiệu văn bản 56/KH-UBND
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Nhân dân năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về