Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phần công phụ trách
Số ký hiệu văn bản 199/TB-CAH-CSGT
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phần công phụ trách
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hiến
Tài liệu đính kèm Tải về