Về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 177/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về