Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Số ký hiệu văn bản 106/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về