V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 591/UBND-NV
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về