Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (giai đoạn 2015-2019)
Số ký hiệu văn bản 2136/KL-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (giai đoạn 2015-2019)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về