Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 216-QD khen thưởng điều tra.pdf