V/v phê duyệt chủ trương thực hiện công tác cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử đất lần đầu cho các tổ chức trên đại bàn yên châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 120/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt chủ trương thực hiện công tác cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử đất lần đầu cho các tổ chức trên đại bàn yên châu năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 120-NQ cấp giấy CNQSD.pdf