Sơ đồ vào khu vực phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Sơ đồ khu vực phỏng vấn
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Sơ đồ vào khu vực phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm sơ đồ vào khu vực vỏng vấn.pdf