Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 21/TB-HĐTD
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm TB 21. Thông báo kết quả tuyển dung.pdf