Điều chỉnh một số nội sung của Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 129/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Điều chỉnh một số nội sung của Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 129-Điều chình nội dung NQ 82.pdf