Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 135/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 135-NQ thông qua quy hoạch SD đất.pdf