Về việc khen thưởng thành tích trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XX, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XX, năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 600-QĐ khen thưởng Hội diễn.pdf