Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 143/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 143-NQ bổ sung.pdf
kèm 143.pdf