Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu văn bản 147/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm kèm 147.pdf