V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác Cải cách hành chính,hoạt động công vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1957/UBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác Cải cách hành chính,hoạt động công vụ năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm T9 - CV 1975. Chấn chỉnh sau kiểm tra CCHC.pdf