Khen thưởng thành tích trong phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1010 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022
Trích yếu nội dung Khen thưởng thành tích trong phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi” năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1010. QĐ. Khen thưởng Thanh niên làm KT giổi.pdf