Về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 136/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thế Sang
Tài liệu đính kèm 136. TB thay đổi thời gian kỳ họp chuyên đề lần thứ 6.pdf