Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 1184/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1184. QĐ bổ sung dự toán.pdf
pl.kem-qd-1184.pdf
Cơ quan ban hành