Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2020
Ngày hiệu lực 05/05/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về