LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 32, từ ngày 8 tháng 8 năm 2022 tới ngày 14 tháng 8 năm 2022
Từ ngày 01/08/2022 tới ngày 07/08/2022
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
Ngày 08/08/2022
Sáng
Nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Các cơ quan, đơn vị
 Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích   Đ/c Lê Huy Phong 
PhòngTNMT
 
   
Kiểm tra công tác CCHC
Đ/c Vì Văn Ngọc
Phòng Nội vụ
Chiều
16h00': Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển KTXH, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Yên Châu thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Hội trường 600- Sở KHĐT
Đ/c Lù Văn Cường
Phòng TCKH
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích 
  Đ/c Lê Huy Phong 
Phòng TNMT  
   
Kiểm tra công tác CCHC
Đ/c Vì Văn Ngọc
Phòng Nội vụ
Thứ 3
Ngày 09/08/2022
Sáng
09h00': Họp tổ Hội đồng thi đua khen thưởng huyện liên quan đến các đơn vị sự nghiệp giáo dục
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Phòng Nội vụ
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích  
  Đ/c Lê Huy Phong 
Phòng TNMT  
   
09h00': Họp tổ Hội đồng thi đua khen thưởng huyện liên quan đến các đơn vị sự nghiệp giáo dục
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Vì Văn Ngọc
Phòng Nội vụ
Chiều
Dự Hội nghị giao ban giữa Đảng ủy Công an huyện với các xã, thị trấn
Đ/c Lù Văn Cường
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích  
  Đ/c Lê Huy Phong  
Phòng TNMT
   
14h00': Dự Hội thảo cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La
Phòng họp 218 Trung tâm Hành chính tỉnh
Đ/c Vì Văn Ngọc
Phòng Nội vụ
Thứ 4
Ngày 10/08/2022
Sáng
08h00': Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022
Trung tâm Hội nghị huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích 
  Đ/c Lê Huy Phong  
Phòng TNMT  
   
Kiểm tra công tác tiêm chủng
Đ/c Vì Văn Ngọc
Trung tâm Y tế
Chiều
Giao ban giữa Chủ tịch và các PCT UBND huyện
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Giao ban giữa Chủ tịch và các PCT UBND huyện
 
  Đ/c Lê Huy Phong         
Giao ban giữa Chủ tịch và các PCT UBND huyện
Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 5
Ngày 11/08/2022
Sáng
Làm việc với Công ty Thủy điện Sập Việt liên quan đến đất 5% của xã Sặp Vạt
Phòng họp UBND huyện
Đ/c Lù Văn Cường
Phòng TNMT,UBND xã Sặp Vạt
 Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích   Đ/c Lê Huy Phong         
Kiểm tra công tác tiêm chủng
Đ/c Vì Văn Ngọc
Chiều
Họp Thường trực huyện ủy
Phòng họp BTV
Đ/c Lù Văn Cường
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích
  Đ/c Lê Huy Phong         
Kiểm tra công tác tiêm chủng
Đ/c Vì Văn Ngọc
Thứ 6
Ngày 12/08/2022
Sáng
Tiếp Công dân
Phòng họp Ban tiếp công dân
Đ/c Lù Văn Cường
 Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích   Đ/c Lê Huy Phong  
Phòng TNMT  
   
Kiểm tra công tác tiêm chủng
Đ/c Vì Văn Ngọc
Trung tâm Y tế
Chiều
Tiếp Công dân
Phòng họp Ban tiếp công dân
Đ/c Lù Văn Cường
VP HĐND và UBND
Kiểm tra khu đất dự kiến chuyển mục đích 
  Đ/c Lê Huy Phong 
Phòng TNMT 
   
Kiểm tra công tác tiêm chủng
Đ/c Vì Văn Ngọc
Trung tâm Y tế
Thứ 7
Ngày 13/08/2022
Sáng
Trực lãnh đạo
Trực lãnh đạo
Chiều
Trực lãnh đạo
Trực lãnh đạo
CN
Ngày 14/08/2022
Sáng
Trực lãnh đạo
Trực lãnh đạo
Chiều
Trực lãnh đạo
Trực lãnh đạo
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 5,293
  • Tất cả: 840,841
Đăng nhập