Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thị Trấn Yên Châu khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 50
Đại hội nông dân Thị trấn Yên Châu đã  BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí. Bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Nông dân huyện Yên Châu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều ngày 17/03/2023, Hội Nông dân Thị Trấn Yên Châu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND Thị Trấn, UBMTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cùng 32 đại biểu đại diện cho 180 hội viên nông dân ở 6 chi hội tiểu khu trên địa bàn.

anh tin bai

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Hội nông dân trong nhiệm kỳ 2020-2023. Tuy còn gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trên người; giá nông sản, sản phẩm nông nghiệp không ổn định… được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện Hội, Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban chấp hành cùng cán bộ, hội viên nông dân đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu Đại hội Nông dân thị trấn Yên Châu nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành đảm bảo theo định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó dịch vụ thương mại chiếm 82% doanh thu ước đạt 259,5 tỷ, Tiểu thủ công nghiệp chiếm 16%, doanh thu ước đạt 49,5 tỷ, Chăn nuôi, kinh tế vườn đạt 2% doanh thu đạt trên 6,2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là các Nghị quyết có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân và chỉnh trang đô thị văn minh đã được các cấp Hội triển khai kịp thời đến hội viên. Trong 3 năm, có trên 7.000 lượt cán bộ, hội viên Nông dân được tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội. Công tác phát triển hội viên được triển khai phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay. Trong 3 năm Hội đã kết nạp được 40 hội viên mới, đến nay, Thị Trấn có 180 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi Hội. Chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên, tỷ lệ Hội đạt khá và và vững mạnh hằng năm đạt 100%, không có chi hội yếu kém. Phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ có 74 hộ đạt hộ SXKDG cấp Thị trấn, đề nghị huyện công nhận 19 hộ SXKDG cấp huyện, 06 hộ SXKDG cấp tỉnh.  Hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Thị trấn yên Châu đã đề ra 4 mục tiêu và các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.

anh tin bai


Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới – Hội nhập – Phát triển, Đại hội nông dân Thị trấn Yên Châu đã  BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí. Bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Nông dân huyện Yên Châu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng nhân dịp này UBND Thị Trấn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động phong trào nông dân năm 2022.

Hoàng Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 828
  • Trong tuần: 5,571
  • Tất cả: 1,155,825