Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 81
Phòng Tư pháp đã công bố kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2022 của ngành Tư pháp huyện. Theo đó, Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và 01 Giấy khen cho công chức Tư pháp - Hộ tịch Thị Trị trấn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Chiều ngày 16/02/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng phòng Tư pháp huyện Vì Thị Vinh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

anh tin bai

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện ngành Tư pháp huyện đã đoàn kết, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nổi bật như công tác thẩm định văn bản QPPL (thẩm định 06 văn bản QPPL do UBND huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện); công phổ biến GDPL:Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 142 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho 19.033 đại biểu phát 2.332 bộ tài liệu tuyên truyền; công tác hộ tịch: Đăng ký khai sinh 1.612 trường hợp, khai tử 393 trường hợp, kết hôn 485 cặp; công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính 15.586 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 1.985 việc, chứng thực chữ ký người dịch 11 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 1.854 việc.

Năm 2023, đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, 06 giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác Tư pháp năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Tư pháp ở địa phương.

Tại Hội nghị, Phòng Tư pháp đã công bố kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2022 của ngành Tư pháp huyện. Theo đó, Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và 01 Giấy khen cho công chức Tư pháp - Hộ tịch Thị Trị trấn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Vì Thị Vinh - Trưởng phòng Tư pháp huyện đề nghị cán bộ,công chức ngành tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đã đề ra góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phòng Tư pháp huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 924
  • Trong tuần: 5,667
  • Tất cả: 1,155,921