Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 46
Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 12/01/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính; công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Tòng Thế Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Châu.

anh tin bai


Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm, 100% danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời triển khai việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tiếp tục quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý biên chế, quy trình công tác cán bộ. Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với 100% cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập... Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH. Về kết quả chỉ số CCHC, năm 2022, tổng điểm trung bình của các sở đạt 91,19/100 điểm, giảm 1,76 điểm so với năm 2021. Trong đó, UBND huyện Sông Mã xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC khối huyện với 96,19 điểm; UBND huyện xếp vị trí thứ 5 với 90.66 điểm tăng 5 bậc so với năm 2021.

Đối với chỉ số SIPAS năm 2022, 12/12 UBND huyện, thành phố có chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên. Huyện Sông Mã có chỉ số SIPAS cao nhất, đạt 99,2%; UBND huyện Yên Châu đứng thứ bẩy với chỉ số đạt 97,27%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023; tham mưu, triển khai các biện pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC và SIPAS. Tiếp tục cải cách thể chế; khuyến khích nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, HTX để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Trần Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,260
  • Trong tuần: 1,260
  • Tất cả: 1,047,184