Lượt xem: 27

Đồng chí Lưu Minh Quân - Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ Sơn La cùng đoàn công tác làm việc tại Yên Châu

Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các xã, thị trấn quán triệt, triển khai các văn bản của huyện uỷ, của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gắn với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ban thường vụ Quốc hội. Phát huy dân chủ tham gia thực hiện công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được nhân dân quan tâm thực hiện, kết quả có 52.320/52.392 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,86%.

Chiều ngày 13/9/2021 đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến làm việc tại huyện Yên Châu để kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ. Làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Mè Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện một số phòng ban của huyện.

Theo đó, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các xã, thị trấn quán triệt, triển khai các văn bản của huyện uỷ, của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gắn với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ban thường vụ Quốc hội. Phát huy dân chủ tham gia thực hiện công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được nhân dân quan tâm thực hiện, kết quả có 52.320/52.392 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,86%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giảm nghèo nhanh bền vững, phong trào xây dựng mô hình “dân vận khéo”; thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND xã về những nội dung công khai để nhân dân biết, 15/15 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa; phát huy vai trò tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND. Các tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền các cấp trong quản lý, đánh giá đại biểu HĐND, tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; kịp thời báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến Thường trực HĐND để trình kỳ họp, cùng với đó huyện Yên Châu cũng quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ như: 09 việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; 08 việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; 05 việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra gắn với việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công khai, dân chủ các nội dung theo quy định; hội nghị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm, việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; báo cáo kết quả triển khai công tác của Ban Thanh tra nhân dân dân; quy chế chi tiêu nội bộ, quy hế quản lý, sử dụng tài sản. Kết quả hằng năm có 76/76 cơ quan công đoàn công tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lưu Minh Quân đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Yên Châu trong việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Yên Châu thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở tất các các loại hình, kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 4,210
  • Tất cả: 672,385