Lượt xem: 33

Học tập nghị quyết thứ XIII của Đảng: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

         Sáng 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại huyện Yên Châu, hội nghị kết nối tại 16 điểm cầu, gồm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện15 xã, thị trấn với sự tham gia của gần 500 cán bộ, đảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các phòng, ngành UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn…

Đ/c Tòng Thế Anh - Bí Thư huyện uỷ chủ trì tại điểm cầu huyện Yên Châu

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội nghị tại điểm cầu UBND thị trấn

          Tại hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

          Hội nghị sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27 - 28/3/2021, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trần Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 556
  • Trong tuần: 2,530
  • Tất cả: 555,455