Lượt xem: 30

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đối tượng 4 khóa 2 năm 2021

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 30/9/2021, các học viên được truyền đạt 07 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân;...

Sáng ngày 11/10/2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 2 năm 2021.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 khóa 2 năm 2021 có 60 học viên. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 30/9/2021, các học viên được truyền đạt 07 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 theo quy định.

Hà Huyền

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 4,248
  • Tất cả: 672,423