Lượt xem: 23

Hội nghị tập huấn đánh giá các chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản các văn bản pháp luật quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: Đối tượng áp dụng; nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quá trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật..

Sáng ngày 22/6/2022, huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá các chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2022 cho các đồng chí là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, lãnh đạo và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản các văn bản pháp luật quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: Đối tượng áp dụng; nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quá trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Đồng thời hướng dẫn cách tính điểm đối với các chỉ tiêu của tiêu chí xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, thẩm tra và công nhận đối với xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và những công việc cụ thể cần triển khai về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu tập chung trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp tại địa phương, nhất là trong công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.

Qua tập huấn đã giúp các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có những kiến thức cơ bản và cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhưng lưu ý trong việc thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, từ đó tạo thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh từng bước nâng cao chất lượng công tác tư pháp hộ tịch trong những năm tiếp theo.

Trần Thủy

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 646
  • Trong tuần: 6,345
  • Tất cả: 807,006