Lượt xem: 38

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thế Anh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện từ đầu năm đến nay. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và nghiêm túc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định

Sáng ngày 23/6/2022, đồng chí Tòng Thế Anh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chương trình công tác. Đồng thời nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền…Thường xuyên quan tâm công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, biên tập và thẩm định văn bản, chuẩn bị nội dung phục vụ tốt các hội nghị của cấp uỷ. Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu giúp cấp ủy ban hành 757 văn bản, bao gồm: 86 báo cáo, 341 công văn, 03 hướng dẫn, 20 kế hoạch, 38 kết luận, 02 nghị quyết, 66 thông báo, 103 quyết định, 20 tờ trình, 02 chỉ thị. Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức 17 cuộc họp Thường trực, 13 hội nghị Ban Thường vụ huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thế Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện từ đầu năm đến nay. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và nghiêm túc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022. Tập trung thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm năm 2022 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại các Đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch.

Lừ Chương

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 5,013
  • Tất cả: 840,093