Lượt xem: 34

Đồng chí Mè Thị Hà – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 tại Đảng uỷ xã Tú Nang.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó trọng tâm là về công tác xây dựng Đảng như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; tích cực vận động quần chúng, nắm chắc dư luận xã hội và tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng ngày 12/7/2022, Đảng uỷ xã Tú Nang  tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mè Thị Hà, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, tổ trưởng Tổ công tác số 02 của Ban Thường vụ huyện ủy và các đồng chí trong tổ công tác. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban thường vụ, kiểm điểm cá nhân các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm những kết quả đạt được, chưa đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tồn tại của Ban chấp hành Đảng bộ xã; kết quả ưu điểm, hạn chế thiếu sót, tồn tại  của các cá nhân các đồng chí trong tập thể Thường trực đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm…. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó trọng tâm là về công tác xây dựng Đảng như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; tích cực vận động quần chúng, nắm chắc dư luận xã hội và tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mè Thị Hà yêu cầu Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ xã tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lừ Chương 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 5,303
  • Tất cả: 840,851